26.3.2021

Opettajakin uuden hyväksyisi, etenkin ruotsalainen

EU-aikana vapaiden ihmisten tavoitteeksi pitäisi asettaa omakielinen kulttuuri joka antaa merkityssisältöjä elämälle, tekee olemisen mielekkääksi, asettaa tavoitteita, hylkää tahdosta riippumattomat nostot, ei ole ahdas paikka eikä yllytyshullujen kademielisten koti, vaan tarjoaa yksilöille elintilaa, ”lebensraumia”.

Vapaa ihminen on oman itsensä isäntä. Sellainen mahdollisuus on kouluja käyneeltä suomalaiselta typistetty.

Ilman että Yle tai HS kertoisivat, virolaiset eivät ole ottamassa meistä mallia taatakseen venäläisille virallisen aseman halukkaina naapurin herroina, vaan rakentavat yksikielistä oma maataan.

Eihän EU ole mikään 1800-luvun siirtomaavalta jossa puhuttaisiin valloittajan kieltä.

Kehittämällä omaperäistä kulttuuria vältettäisiin vaara näivettyä hiljaisesti elävältä vanhempien välissä.


Antonio Gramsci tunnetaan parhaiten kulttuurihegemonian teoriastaan, joka kuvaa kuinka valtio ja hallitseva kapitalistiluokka - porvaristo - käyttävät kulttuuri-instituutioita ylläpitääkseen valtaa kapitalistisissa yhteiskunnissa. Porvaristo kehittää Gramscin mielestä hegemonista kulttuuria, joka käyttää pikemminkin ideologiaa kuin väkivaltaa, taloudellista voimaa tai pakkoa. Hegemoninen kulttuuri levittää omia arvojaan ja normejaan niin, että niistä tulee kaikkien "terve järki" -arvoja ja säilytetään siten status quo. Kulttuurista hegemoniaa käytetään siksi pitämään yllä suostumusta kapitalistiseen järjestykseen eikä voimankäyttöön järjestyksen ylläpitämiseksi. Hallitseva luokka tuottaa ja toistaa tämän kulttuurihegemonian päällirakenteen muodostavien instituutioiden kautta. (Wikipedia)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Politiikassa viimeisen sanan sanoo pappi, vai Sixten Korkman?

Petteri Orpon hallituksen työssä Timo Soinin unelma alkaa toteutua: kristittyjen turvasatama rakenteilla.Valituista valituimpien Suomi. Siks...