7.10.2012

Kunniaa kyläkulttuurille

Ky­lien, su­ku­jen ja ta­lo­jen his­to­ria on ih­mi­sen ko­kois­ta his­to­riaa. Se si­too yk­si­tyis­tä ylei­seen, laa­jen­taa kä­si­tys­täm­me men­nees­tä ja muok­kaa iden­ti­teet­tiäm­me, päättelee valtalehden päätoimittaja.

Blogitekstisuositus

Bonnierin ristin ritarit

Kahden totalitarismin välienselvittelyn tuloksena on läntinen ajattelu päässyt irti ns. tekstin kahleista - kaikki mitä voidaan sanoa, vo...