30.1.2005

HS verkkolehti uutisioi kirkkohäiden suosion laskusta, ja pohtii pääkirjoituksessaan uskonnon ja tieteen (veden ja tulen?) konsensusta.

Lukija voi miltei aistia HS:n edeltäjän Päivälehden perustaneen Juhani Ahon romaanihahmon Matin sanailemassa rovastilleen Koljonvirran pappilan tuvan kynnyksellä: ”Olisin minä arentijyväin maksussa, jos rovastin kävisi laatuun ruveta ottamaan”

Ja kohta opastaa ruustinna: ”Pitäisi toki Matin tuoda Liisa useammin kirkkoon…kun ei Matti käytä Liisaa kirkossa kuin monian kerran talvessa”

Mutta eikö toisaalta ole inhimillistä, että jos on muutos tullakseen, niin kunpa tulisi hitaasti!

Vertailun vuoksi Dagens Nyheter omasta linjastaan:
"Dagens Nyheter är oberoende liberal. Det betyder att ledarsidan verkar i en humanistisk upplysningstradition - för tolerans, demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, vetenskapliga framsteg, fri handel och social utveckling. Vårt viktigaste uppdrag är att försvara människovärdet, vare sig det hotas av övergrepp eller fattigdom. DN står fri från partier och organisationer. Idéerna på ledarsidan är våra egna, men baseras på en noggrann faktakontroll".

"DN on riippumattomasti vapaamielinen. Se tarkoittaa että pääkirjoitussivu toteuttaa humanistista valistusperintöä- edistäen suvaitsevaisuutta, kansanvaltaa, oikeusturvaa, ihmisoikeuksia, tieteellistä edistystä, vapaata kauppaa ja sosiaalista kehitystä. Meidän tärkein tehtävämme on puolustaa ihmisarvoa, uhkasipa sitä ylivalta tai köyhyys. DN pysyy puolueittein ja organisaatioiden ulkopuolella. Ajatukset pääkirjoitussivulla ovat meidän omiamme, mutta perustuvat huolelliseen tosiasiakontrolliin".

1 kommentti:

Blogitekstisuositus

Bonnierin ristin ritarit

Kahden totalitarismin välienselvittelyn tuloksena on läntinen ajattelu päässyt irti ns. tekstin kahleista - kaikki mitä voidaan sanoa, vo...